Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE PRODUCȚII DE CLASĂ ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR REPARTIZAREA CURSANȚILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO 9001/2008, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » PROGRAME ANALITICE » MUZICĂ » CANTO

CANTO

Programa analitică pentru canto

 

Durata studiului 3 ani

 

Studiul canto-ului în școlile de arte se referă la toate domeniile artei cântului: canto clasic, muzică populară, muzica ușoară, jazz, muzică religioasă.

Procesul educațional se desfășoară în scopul pregătirii  și perfecționării viitorilor interpreți vocali. Baza studiului este aceea clasică în formarea artistului cântăreț și constă în pregătirea muzicală ( teoretică și practică):

-        însușirea unei temeinici tehnici vocale corespunzătoare cerințelor artistice specifice genurilor muzicale

-        însușirea unui repertoriu variat și bogat în conținut, corespunzător sarcinilor educative și exigențelor artistice actuale

-        realizării artistice, interpretării valoroase care să reliefeze personalitatea fiecărui cursant-interpret

-        organizarea de mici formații (duete, terțete, cvartete, grupuri vocale) în vederea formării deprinderilor și gustului de a cânta în ansamblu

Indiferent de genul de muzică abordat, cursanții trebuie să-și însușească temeinic, prin exerciții permanente următoarele cunoștințe: respirația costo-diafragmatică, lejeritatea mușchilor faciali, ai gâtului și maxilarului precum și stăpânirea mușchiului limbii în timpul cântului, emisia corectă a vocalelor și consoanelor, frazarea, dicția, intonația justă, expresivă, omogenă etc.

Expertul-coordonator de curs are rolulul principal în  cadrul procesului de instruire și de educație, ajutat fiind de corepetitor. El trebuie să asigure îndrumarea cursanților pentru însușirea tehnicii vocale, dezvoltarea sensibilității artistice și cunoașterea aprofundată a diverselor genuri, stiluri și epoci de creație prin recomandarea unui repertoriu cu reale valențe educative și instruire profesională.

 

Program cadru

 

-        1 oră săptămânal – 32 de ore anual

-        1/2 oră corepetiție –  16 ore anual

-        aplicații practice la dipoziția expertului coordonator

 

Anul I

 

-        Organizarea clasei (stabilirea orarului, planificarea elevilor pe zile și ore), asigurarea condițiilor optime pentru studiu

-        Clasificarea vocilor (cunoașterea posibilităților fiziologice, fonatorii) după cele trei criterii de bază: intensitate, înălțime, timbru

-        Respirația. Aparatul respirator. Respirația corectă unică, respirația costo-diafragmatică

-        Componența, funcționarea și igiena instrumentului vocal uman. Fiziologia fonației- vocea. Interdependența între respirație și fonație

-        Se va urmări deschiderea corectă (ovală) a gurii, poziția corectă (plană) a limbii, locul unde sunt amplasate sunetele

-        Aparatul fonator (transformarea coloanei de aer în sunet)

-        Aparatul rezonator (amplificarea sunetului larigian), rolul rezonatorilor

-        Exerciții tehnice respiratorii și vocale (vocalize)

-        Vocea din punct de vedere fiziologic, producerea vocii, explicarea și găsirea punctului de impostație, noțiuni privind atacul și emisia. Explicarea defectelor vocale care apar prin nerespectarea impostației (vocea tremurată,  vocea nazală, vocea inegală, vocea tubată)

-        Flexibilitatea  sunetelor, a emisiei vocalelor, procedee tehnice de rotunjire a vocalelor. Se va urmări rotunjirea tuturor vocalelor după un tipar unic, vocala „A”

-        Egalizarea registrelor  printr-o susținere corectă a sunetelor pe tot parcursul frazei muzicale

-        Rolul auzului în cânt. Corelația auz-voce. Corelația elev-corepetitor

-        Inițierea în diverse stiluri muzicale, interdependența între marile epoci ale muzicii

-        Studii – repertoriu specific

-        Inițiere teorie muzicală (portativ, cheia sol ; note muzicale etc.)

-         Cunoașterea măsurilor de 2, 3, 4, 6 timpi

-        Cunoașterea și executarea valorilor de note: nota întreaga, doimea, pătrimea, optimea și șaisprezecimea.

-        Cunoașterea semnelor de alterație (diez, bemol, becar)

-         Formule ritmice (anapest, dactil, triolet)

-         Dicteu ritmic

 

Material minim de parcurs în timpul anului:

A)      . Canto clasic

4-–6 studii (vocalize), 1 lied românesc, 1 lied romantic, 1-2 arii preclasice, 1-2 arii de operă/operetă/canzoneta

Material pentru examenul de an: 1 studiu, 1 lied, 1 arie

B)      . Muzică ușoară

4-–6 studii ( vocalize), 10 piese de gen

Material pentru examenul de an: 1 studiu (vocalize), 2 piese (din repertoriul românesc și internațional)

C). Muzică populară

4-–6 studii (vocalize), 10 cântece din zonă ( baladă, doină, cântece propriu-zise, cântece de joc)

Material pentru examenul de an: 1 baladă sau doină, 1-2 cântece ritmate

Costum popular zonal obligatoriu.

D) Muzică religioasă și Jazz repertoriu și materialul de examen este stabilit de coordonatorul cursului.

 

Anul  II

 

-        Organizarea clasei (stabilirea orarului, planificarea elevilor pe zile și ore), asigurarea condițiilor optime pentru studiu

-        Recapitularea cunoștințelor din anul I, verificându-se astfel valoarea calitativă a deprinderilor dobândite

-        Verificarea funcționării corecte a aparatului respirator prin exerciții susținute de respirație

-        Verificarea aparatului fonator urmărindu-se în special emisia vocală, locul unde sunt plasate vocalele și consoanele prin exerciții tehnice vocale

-        Egalizarea registrelor din punct de vedere al emisiei și susținerii diafragmei, lucru care va asigura sănătatea organelor vocale și durabilitatea glasului

-        Se va urmări cu atenție rezolvarea pasajelor prin vocalize speciale

-        Lărgirea ambitusului vocal cu sunete corect emise

-        Interdependența dintre aparatul respirator și aparatul fonator, adaptarea perfectă a fonației după respirație și invers cu ajutorul exercițiilor tehnice respiratorii și vocale

-        Flexibilitatea sunetelor, baza studiului de agilitate. Se va urmări reducerea diferenței dintre vocale avându-se în vedere rotunjirea tuturor după un tipar unic, vocala „A”

-        Acordarea unei atenții primordiale în execuția ritmurilor și intervalurilor mai complexe (înlănțuiri de intervale, de ritmuri, accente pe toata întinderea vocii)

-        Amplificarea studiului intensității (crescendo-decrescendo) pe fraze muzicale lungi, nuanțe, urmărindu-se funcționarea corectă a oscilației respiratorii- fonație. Se va ține seama de puterea vocii, timbru, penetrația vocii

-        Dezvoltarea gândirii muzicale

-        Folosirea de procedee tehnice în interpretare (respirații liniștite-accelerate, colorarea vocalelor, accente, portamente, glissando-urile, filajul etc).

-        Se va studia ținuta scenică și mimica (poziția corectă în fața publicului, privirea corectă, poziția mâinilor, importanța expresiei feței)

-        Corelarea între ținuta scenică și tehnica vocală însușită

-        Exerciții tehnice corespunzătoare – piese

-         Cunoașterea intervalelor muzicale

-         Reproducerea și recunoașterea intervalelor muzicale

 

Material minim de parcurs în timpul anului:

A)      . Canto clasic

5-7 studii (vocalize), 2 lied-uri românești, 2 lied-uri romantice, 2 arii preclasice, 1 romanță, 2 arii de operă/operetă/canzoneta, duet

Material pentru examenul de an: 1 studiu, 1 lied, 2 arii

B)      . Muzică ușoară

5-7 studii ( vocalize), 12 piese de gen

Material pentru examenul de an: 1 studiu (vocalize), 3 piese (din repertoriul românesc și internațional)

C). Muzică populară

5-7 studii (vocalize), 12 cântece din zonă ( baladă, doină, cântece propriu-zise, cântece de joc, 2 piese din alte zone folclorice), 1 romanță

Material pentru examenul de an: 1 doină, 1 baladă, 2 cântece ritmate

Costum popular zonal obligatoriu.

D) Muzică religioasă și Jazz repertoriu și materialul de examen este stabilit de coordonatorul cursului.

 

Anul III

 

-        Organizarea clasei (stabilirea orarului, planificarea elevilor pe zile și ore), asigurarea condițiilor optime pentru studiu

-        Recapitularea cunoștințelor din anul II, verificându-se astfel valoarea calitativă a deprinderilor dobândite, ținându-se cont de tehnica predată anterior: respirație, emisie, dicție, interpretare, estetică

-        Studiu pe toată întinderea vocii, lărgirea ambitusului

-        Perfecționarea dicției

-        Se va urmări o articulație și dicție corectă acolo unde este necesară rezolvarea defectelor de dicție „sâsâ”-itul, „rârâ”-itul, lalațiunea

-        Studiu privind gradarea nuanțelor, filaje, portamente la diferite intervale

-        Importanța excutării corecte a expresivității pe care o dau interpretării. Se va urmări funcționarea corectă a inspirației. Emiterea și plasarea corectă a sunetelor

-        Rezolvarea altor probleme de: flexibilitate, agilitate, intensitate, susținere pe toate vocalele și grupuri de consoane cu vocale,  pe toată întinderea vocii

-        Aprofundarea în ceea ce priveste modalitatea de a asculta muzica

-        Formarea și dezvoltarea tânărului interpret privind raportul dintre elementul rațional și cel emoțional, precum și sinceritatea redării în muzică

-        Relația de colaborare între interpret și corepetitor, crearea responsabilității

-        Complexitatea dezvoltării artistice a cursantului: expresivitate, mimică, gestică, mișcare scenică, folosirea microfonului, ținuta scenică, colaborarea cu orchestra  într-un cuvânt, estetica

-        Formarea deprinderii de a cânta cu negative (muzică ușoară și muzică populară)

-        Exerciții tehnice respiratorii și vocale

-        Exerciții de atac, staccato, marcato

-        Exerciții tehnice corespunzătoare-piese

-        Perfecționarea gândirii și memoriei muzicale

-         Familiarizarea cu conținutul unei partituri

-         Dicteu melodic

-         Solfegiu

Material minim de parcurs în timpul anului:

A)      . Canto clasic

6-8 studii (vocalize), 2 lied-uri românești, 2 lied-uri romantice, 2 arii preclasice, 2 romanțe, 4 arii de operă/operetă/canzoneta, duet

Material pentru examenul de an: 1 studiu, 2 lied-uri, 3 arii, 1 romanță

B)      . Muzică ușoară

6-8 studii ( vocalize), 15 piese de gen

Material pentru examenul de an: 1 studiu, 4 piese (din repertoriul românesc și internațional)

C). Muzică populară

6-8 studii (vocalize), 15 cântece din zonă ( baladă, doină, cântece propriu-zise, cântece de joc, 5 piese din alte zone folclorice), 2 romanță

Material pentru examenul de an: 1 doină, 1 baladă, 3 cântece ritmate (2 din zonă, 1 din altă zonă)

Costum popular zonal obligatoriu.

D) Muzică religioasă și Jazz repertoriu și materialul de examen este stabilit de coordonatorul cursului.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

Canto clasic:

Lieduri: F.Schubert,J. Haydn, E. Grieg, W.A.Mozart, J. Brahms, G. Faure, G. Enescu, T. Brediceanu, T. Jarda, P. Constantinescu, D. Gheciu

Arii preclasice: G. Carissimi, A. Scarlatti, G. Paisiello, G. Mercadante, A.Lotti, T. Giordano, G. Caccini, H. Purcell

Arii din opere: W.A.Mozart, L. V. Beethoven, G. Donizetti, G.Verdi, G. Rossini, R. Strauss, H. Berlioz, A. Dvorak, Ch. Gunod, B. Smetana

Arii din operete: Fr. Lehar, Kalman, G. Dendrino, J. Strauss, F. Schubert

Muzică ușoară:   Creațiile compozitorilor români și melodii din creația internațională

Muzică populară:

-        Culegeri de texte literare folclorice

-        Culegeri de folclor din diferite zone folclorice

-        Culegeri de cântece tradiționale și melodii ale rapsozilor populari

-        Preluări din repertoiul marilor interpreți de muzică populară din diferite surse: CD-uri, imprimări radio-Tv.

-        Culegeri proprii de la bătrânii și creatorii populari ai satelor

 

Repertoriu rămâne  la aprecierea coordonatorului de curs, în funcție de posibilitățile cursantului.

 

 


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact