Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ PRODUCȚII DE CLASĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » APARIȚII ÎN PRESĂ » Noi secții externe ale Școlii de Arte Cluj: la Mica, Turda și Pădureni- apariție în monitorulcj.ro

Noi secții externe ale Școlii de Arte Cluj: la Mica, Turda și Pădureni- apariție în monitorulcj.ro


Anul educațional 2017 – 2018 aduce, pe harta secțiilor externe ale Școlii de Arte Cluj, trei noi locații situate în puncte importante ale județului: o nouă secție a cursurilor țesut-cusut, la Mica, o alta – de ințiere corală – la Turda și una de joc popular la Pădurenii, comuna Tritenii de Jos. Acum, la debutul activității acestora, am purtat discuții cu instructorii și experții care au preluat destinul secțiilor mai sus menționate pentru ale afl a intențiile și proiectele.

Prima intervievată, d-na Elvira Gavriș expertul secțiilor cusut-țesut Cluj-Napoca și a celor externe de la Bedeciu, Rugășești-Cășeiu, Răchițele – și, mai nou, de la Mica ne-a făcut câteva mărturisiri despre proaspăt înfi ințata secție. „La Mica – localitate situată lângă Dej – am deocamdată șase cursante, majoritatea cu studii superioare, care vor să învețe să-și petreacă folositor timpul și au această îndeletnicire ca hobby. În primul rând mi-au spus că marea lor ambiție este să ajungă să învețe să-și confecționeze singure o ie, pentru că și-au cumpărat diverse ii, confecționate la mașină, de o caliate net inferioară celor lucrate manual. Așa că, prin sprijinul primarului comunei – cel care ne-a pus la dispoziție un spațiu generos în cadrul Centrului Turistic Mica – am purces deja la treabă și am instalat războiul de țesut”. Referindu-se la zona etno-folclorică unde timp de doi ani Elvira Gavriș, neobositul expert al Școlii de Arte Cluj – și totodată meșter de notorietate – își va desfășura munca, împreună cu cursantele sale, ne-a declarat următoarele: „Mica e o localitate de câmpie și nu am remarcat deocamdată prea multe modele interesante și originale pentru costume – infl uența de Bistrița fi ind covârșitoare aici – dar cursantele mi-au promis că vor scotoci prin lăzile bunicilor și vor aduce modele vechi pe care să le refacem în timpul orelor. Oricum, timp de doi ani – o dată la două săptămâni – mă voi întâlni cu aceste noi cursante ale mele și afl u deja că există noi doritoare să pornească pe drumul migălos al cusut-țesutului, deci sper să le aducem curând și pe acestea alături de noi”.

O tradiție reînnodată la Turda

Un alt împătimit al artelor este Sebastian Zăhan, expertul noii secții de inițiere corală, deschisă în municipiul Turda. Domnia sa, hotărât să reînnoade tradiția corală a Turzii, a creionat, pentru noi, câteva din proiectele sale: „În urmă cu ceva vreme exista o secție exterioară a Școlii de Arte Cluj, la Turda, iar acum am început cu o grupă nouă – la care s-au înscris 18 persoane iubitoare ale muzicii corale. Totul, pentru că respectivii sunt „dependenți” de muzica noastră corală, activând în Corul „Armonia” al Casei de Cultură din municipiu. Vârstele lor încep de la 17 ani și ajung până la 60, făcând parte din cele mai diferite categorii profesionale. De pildă, avem în componență muncitori, chiar și femei de serviciu – dar și avocați sau profesori – ceea ce dovedește că, indiferent de ocupație, muzica îi unește pe toți”. Referindu-se la perspectivele secției, Sebastian Zăhan mărturisește că noul început reprezintă încă o provocare, corul fi ind înfi ințat chiar de el în urmă cu 10 ani: „Intrând sub patronajul Școlii de Arte Cluj e limpede că vom fi de acum mult mai motivați, plus că ai noștri cursanți își vor îmbogăți cunoștințele muzicale – asta pentru că în cadrul acestor lecții de inițiere corală vor avea loc și ore de teorie muzicală. Sperăm într-o performanță sporită și în ceea ce privește tehnica vocală, cunoașterea unui repertoriu coral mai bogat și – având în vedere numeroasele spectacole pe care le organizează Școala de Arte – suntem siguri că vom interfera și colabora și cu alte coruri, îmbogățindu-ne permanent experiența”.

Despre Purtata, Jocul pe doi pași și Bărbuncul

Vasile Songoti este, la rândul său, noul instructor coregraf al secției exterioare de joc popular din localiatea Pădurenii, comuna Tritenii de Jos. Acesta ne-a prezentat câteva din caracteristicile secției pe care o coordonează, precum și intențiile sale de viitor. „Am început cursurile cu o parte a copiilor din formația de dansuri populare Fiii Cocului – afl ați de la grupele pregătitoare ale școlii și până la clasa a IX-a. Sunt instructor coregraf de profesie și-n această calitate am mai colaborat cu Școala de Arte Cluj, în urmă cu câțiva ani, când instruiam formația de dansuri populare din satul Urca, comuna Viișoara și formația de dansuri populare din reședința de comună, Viișoara. La rândul meu, fi ind pasionat de joc popular, am fost dansator la Ansamblul de dansuri Doina Arieșului din Câmpia Turzii, așa că scopul nostru este să atragem cât mai mulți copii pentru păstrarea tradiției folclorice românești și, în special, a celei din zonă”, arată domnia sa. Un alt punct important în cadrul demarării cu succes a acestei activități îl constituie sprijinul necondiționat și de sufl et al unor cunoscuți instrumentiști ai zonei: Valer Râza – acordeon, Czuli Lucian – saxofon și Vasile Râza – Șandorică, din Valea Largă. Cât despre stilul abordat și repertoriu, instructorul coregraf afi rmă: „Noi în general încercăm să menținem dansul tradițional și nu vrem să-l modifi căm – referindu-mă aici la păstrarea liniilor melodice și a mișcărilor scenice moștenite din bătrâni. La noi, spre deosebire de alte zone, specifi ce sunt Purtata, Jocul pe doi pași și Bărbuncul. Iar, acum, fi ind sub tutela Școlii de Arte Cluj sperăm să câștigăm și mai multă experiență, cu ocazia spectacolelor la care vom participa – unde vom putea urmări, desigur, formații de dansuri populare, din diverse zone ale țării – astfel încât să ne îmbunătățim încontinuu tehnica de dans”, mai spune Vasile Songoti.


(la pag. 10)

https://www.monitorulcj.ro/documente/online/08.11.2017.pdfPrima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact