Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE PRODUCȚII DE CLASĂ ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR REPARTIZAREA CURSANȚILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO 9001/2008, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » PROGRAME ANALITICE » ARTE VIZUALE » ARTĂ DECORATIVĂ

ARTĂ DECORATIVĂ

Programa analitică pentru specialitatea

Artă decorativă

Durata studiului: 3 ani

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanți se asigură însușirea unor cunoștiințe de bază de natură teoretică și practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic și tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalității artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenția individualității elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanții școlilor de arte, plecând de la experiența culturală și artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluția lor diversificată, în funcție de datele lor personale aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

 • Stabilirea unor noțiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafața, forma, culoarea, mișcarea
 • Desenul artistic:
  • Construcția corpurilor geometrice poliedrice (cub, piramidă, prismă), corpurilor de rotație ( cilindru, con, sferă), draperie
  • Sisteme perspective
  • Valorația și probleme de clar-obscur, scări valorice, lumină umbră , dominantă tonală
 • Compoziția :
  • Organizarea suprafeței, ritm, echilibru, centru de interes
  • Relația linie-spațiu, linie-pată-punct-suprafață
  • Principiile compoziției decorative
  • Stilizare, ornament, simetri, repetiție, opoziție
  • Frize decorative
  • Ritm, armonie, proporții
  • Studierea elementelor vegetale
  • Panoul decorativ
 • Culoarea :
  • Modulare, montarea culorii – puritate- luminozitate
  • Contrastele
  • Culorile de bază, culori primare, culori secundare, culori terțiale
  • Gamă, ton, tentă, nuanță
 • Tehnici :
  • Șablonul
  • Imprimarea manuală
  • Diverse tehnici: folosirea diferitelor materiale: lână, bumbac, sfoară, deșeuri plastice, deșeuri din piele, fire, rafie, materiale vegetale etc.

 

 

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Paginație
 • Compoziția decorativă
 • Panoul decorativ
 • Cromatică

 

 

 

ANUL II

 • Recapitularea noțiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziție, culoare, tehnici grafice din anul I

 

 • Desenul artistic:
  • Schițe și proiecte pentru compoziție „storyboard”
  • Tipare pentru tehnicile packwork și quilting
 • Compoziția :
  • Compoziția decorativă închisă și deschisă
  • Stilizare, ornament, simetri, repetiție, opoziție
  • Frize decorative
  • Ritm, armonie, proporții
  • Studierea elementelor vegetale
  • Panoul decorativ
  • Noțiuni despre proiectul de tapiserie
 • Culoarea :
  • Modulare, montarea culorii – puritate- luminozitate
  • Contrastele
  • Culorile de bază, culori primare, culori secundare, culori terțiale
  • Gamă, ton, tentă, nuanță
 • Tehnici :
  • Tehnica țesutului
  • Tipuri de țesere ( basse-lisse, haute-lisse)
  • Noțiuni despre punctele de țesere
  • Tehnica batique

 

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Prezentarea unei lucrări în material definitiv împreună cu schițe și proiecte

 

 

 

ANUL III

 • Recapitularea noțiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziție, culoare din anul II

 

 • Compoziția :
  • Noțiuni despre coloranții folosiți pe materialele textile
  • Tipuri de imprimare ( manuală, cu șablonul )
  • Obictele de podoabă
  • Broderia și tehnici de execuție
  • Noțiuni generale despre modă, elementele unui model: proporție, echilibru, ritm, accente, unitate
  • Îmbrăcămintea și rolul accesorilor aplicate

 

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Realizarea unei lucrări decorative finite, care să fie unicat sau de serie

 

BIBLIOGRAFIE

Arnheim Rudolf, Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti 1979;

Arnheim Rudolf, Forta centrului vizual, Editura Meridiane, Bucuresti 1995;

MEYER, Francz – “ Ornamentica”, vol I și II, Editura Meridiane, București, 1988,

“L’encyclopedie de la decoration” – vol I și II, Marabout Service, Pris, 1964.

POPESCU; Mircea ș.a. – “Dicționar de artă”, vol. I și II.,  Editura Meridiane, București, 1995,

BERGER, Rene, Arta si comunicare, Editura Meridiane, Bucuresti, 1976

BERGER, Rene, Mutatia semnelor, Editura Meridiane, Bucuresti, 1978

 

 


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact