Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ PRODUCȚII DE CLASĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO 9001/2008, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » PROGRAME ANALITICE » ARTE VIZUALE » CERAMICĂ

CERAMICĂ

Programa analitică pentru specialitatea ceramică

Durata studiului: 3 ani

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanți se asigură însușirea unor cunoștiințe de bază de natură teoretică și practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic și tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalității artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenția individualității elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanții școlilor de arte, plecând de la experiența culturală și artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluția lor diversificată, în funcție de datele lor personale aplicând o metodică simplă, elastică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

 • Stabilirea unor noțiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafața, forma, culoarea, mișcarea, plastic-decorativ etc.
 • Noțiuni teoretice :
  • Noțiuni despre ceramica populară, ceramica cultă
  • Tipologia ceramicii determinată de zonele etnografice
  • Centre specializate
  • Formă, ornamentație, tehnici de execuție
 • Practică:
  • Noțiuni despre materiile prime folosite în ceramică
  • Prepararea materialului de lucru
  • Modelarea la roata olarului
  • Modelarea liberă din columbini
  • Modelare elemente decorative
  • Modele de ornamente, tipuri de compoziție decorativă

 

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Culoarea ca și expresivitate în arta aplicată (specifialitatea ceramică)
 • Relația formă/ornament
 • Noțiuni tehnice și ornamentale

 

ANUL II

 • Recapitularea noțiunilor din anul I
 • Noțiuni teoretice :
  • Noțiuni despre ceramica populară, ceramica cultă
  • Tipologia ceramicii determinată de zonele etnografice
  • Formă, ornamentație, tehnici de execuție
  • Utilitar-decorativ
  • Reprezentări grafice de obiecte de uz casnic sau ambientale etc.
 • Practică:
  • Adaptarea tehnicilor tradiționale la confescționarea produselor
  • Fasonarea produselor de ceramică, pregătirea suprafețelor pentru decor
  • Fasonarea plastică
  • Turnarea în forme de ipsos
  • Valorificarea principiilor tradiționale în obiecte  ceramice moderne
  • Obiecte de serie mică sau unicat, seturi, servicii etc.

 

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Culoare  și expresivitate în ceramică, relația funcție-decor
 • Noțiuni tehnice și ornamentale

 

ANUL III

 • Recapitularea noțiunilor din anul II

 

 • Noțiuni teoretice :
  • Formă, ornamentație, tehnici de execuție, angobe, glazuri etc.
  • Ceramica ca și obiect decorativ de artă
  • Ceramica utilitară de serie sau unicat, ceramică pentru spații exterioare
 • Practică:
  • Ceramica monumentală
  • Structuri modulare ceramice
  • Mozaicul
  • Plăci decorative ceramice
  • Plastica liberă

 

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Culoare și expresivitate în arta ceramicii (artă a focului)
 • Contrastele cromatice, relația formă/decor/utilitate
 • Noțiuni tehnice și ornamentale

 

BIBLIOGRAFIE :

FLOREA Gelu - CERAMICA PICTATĂ. Artă, meștesug și societate în Dacia preromană (sec. I î.e.n. - I e.n.)

Banateanu Tancred, Catalogul Muzeului de Arta Populara al RPR, Bucuresti, 1957;

 

Bobu Florescu Florea, Petrescu Paul, Arta Populara Româneasca, Editura Academiei RSR,

Bucuresti, 1970;

 

Dumitrescu Vladimir, Arta culturii Cucuteni, Editura Meridiane, Bucuresti, 1979;

 

Leibl, F., Sticla, ceramica de menaj si email, Editura Tehnica, Bucuresti, 1964;

 

Peterson, Susan, Handwerk und Kunst der Keramik, London, Calman and King Limited, 1999;

 

Blondel, Nicole, Ceramique, vocabulaire technique, Paris, Centre des monuments nationaux,

Éditions du patrimoine, 2001;

 

Huyghe, René, Puterea imaginii, Editura Meridiane, Bucureti, 1971;

 

Huyghe, René, Formes et forces, Flamarion, Paris, 1971;

 

Read, Herbert, Semnificatia artei, Editura Meridiane, Bucuresti, 1969;


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact