Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE PRODUCȚII DE CLASĂ ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR REPARTIZAREA CURSANȚILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO 9001/2008, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » PROGRAME ANALITICE » ARTE VIZUALE » GRAFICĂ

GRAFICĂ

Programa analitică pentru specialitatea grafică

Durata studiului: 3 ani

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanți se asigură însușirea unor cunoștiințe de bază de natură teoretică și practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic și tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalității artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenția individualității elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanții școlilor de arte, plecând de la experiența culturală și artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluția lor diversificată, în funcție de datele lor personale aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

 • Stabilirea unor noțiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafața, forma, culoarea, mișcarea
 • Desenul artistic:
  • Construcția corpurilor geometrice poliedrice (cub, piramidă, prismă), corpurilor de rotație ( cilindru, con, sferă), draperie
  • Sisteme perspective
  • Valorația și probleme de clar-obscur, scări valorice, lumină umbră , dominantă tonală
  • Paginație, construcție, geometrizarea formelor
  • Noțiuni de anatomie artistică
 • Compoziția :
  • Organizarea suprafeței, ritm, echilibru, centru de interes
  • Compoziția statică, compoziția dinamică
  • Posibilități de culoare: monocromia, bicromia
  • Volumetria prin valoare
  • Crochiuri după natură statică și ghipsuri
  • Relația linie-spațiu, linie-pată-punct-suprafață
 • Culoarea :
  • Spectrul solar, culori primare, binale, nuanțe, contraste cald-rece, complementare, simultan
  • Modulare, montarea culorii – puritate- luminozitate
 • Tehnici grafice :
  • Creion, hașură, linie modulată, expresivitate, laviu, alb-negru
  • Raportul lumină-umbră, valoare

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Construcția corpurilor geometrice
 • Noțiuni de perspectivă
 • Paginație
 • Noțiuni de volumetrie
 • Tehnici grafice
 • Principiile structurii unei  naturi statice
 • Noțiuni de antomie artistică

 

 

ANUL II

 • Recapitularea noțiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziție, culoare, tehnici grafice din anul I
 • Desenul artistic:
  • Ghips cu draperie – paginare, construcție, geometrizare, compunerea suprafeței
  • Studiu anatomic (axe, proporții)
  • Crochiuri după ghipsuri și model uman

 

 • Compoziția :
  • Suprafața și mijloacele de expresie plastic㠖 interdependență
  • Perspectiva, prim-plan, plan secund, adâncime și valoarea expresivă a mijloacelor plastice în sugerarea acesteia
 • Culoarea :
  • Funcția expresivă a culorii
 • Tehnici grafice :
  • Expresii ale liniei, petei, punctului și rolul lor în exprimarea realității, descriptiv, plastic, sensibil

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Compunerea suprafeței
 • Noțiuni de perspectivă
 • Paginație
 • Expresivitatea elementelor plastice
 • Tehnici grafice

 

 

 

ANUL III

 • Recapitularea noțiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziție, culoare din anul II

 

 • Compoziția :
  • Studiu anatomie artistică (sistem osos, muscular)
  • Crochiuri
  • Compoziția plastică, schițe de compoziție
  • Folosirea modelului în realizarea compoziției
  • Unitatea de mișcare în compoziție
  • Câmpul de forță compozițional
  • Trecerea de la schița de compoziție la tabloul final
 • Culoarea :
  • Dominanta cromatică în concordanță cu conținutul compoziției
  • Subordonarea tuturor elementelor expresiei plastice prin culoare
  • Relația formă-culoare
  • Armonia culorilor aflate în relație de dreptunghi pe discul cromatic
  • Cele trei registre în peisaj și relația coloristică dintre ele
  • Plenair
  • Tehnici

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Compoziția plastică
 • Cromatica în compoziție
 • Tehnici grafice

 

BIBLIOGRAFIE

Arnheim Rudolf, Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti 1979;

Arnheim Rudolf, Forta centrului vizual, Editura Meridiane, Bucuresti 1995;

Lhote Andre, Tratat despre peisaj si figura, Editura Meridiane, Bucuresti 1969;

Manescu Mihail, Perceptie si expresivizare, Editura UNArte, Bucuresti 2004;

Stendl Ioan, Desenul. Estetica, suporturi materiale. O paralela între Renastere si secolul XX ,

Editura Semne, Bucuresti 2004;

Muller-Brockmann, Iosef, Muller-Brockmann Shizuko, Denise, Scharer-Wynne, M.J., History of

the Poster, Editura Phaidon, London 2004;

Fiell Charlotte, Fiell Pete, Graphic Design Now, Taschen, Koeln 2005;

Fiell Charlotte, Fiell Pete,  Contemporary Graphic Design, Taschen, Koeln 2007;

 


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact