Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ PRODUCȚII DE CLASĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » PROGRAME ANALITICE » ARTE VIZUALE » PICTURĂ

PICTURĂ

Programa analitică pentru specialitatea pictură

Durata studiului: 3 ani

Prin parcurgerea programei analitice de către cursanți se asigură însușirea unor cunoștiințe de bază de natură teoretică și practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un cadru metodic, estetic și tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai deplină a personalității artistice a fiecăruia.

În urmărirea temelor programei anlitice, expertul/profesorul va acorda toată atenția individualității elevului. Avându-se în vedere varietatea socio-profesionale sub care se prezintă cursanții școlilor de arte, plecând de la experiența culturală și artistică a fiecăruia, coordonatorul acestui curs va urmări evoluția lor diversificată, în funcție de datele lor personale aplicând o metodică simplă, estetică, ale cărei rigori să nu stânjenească dezvoltarea liberă a unei viziuni proprii.

 

ANUL I

 • Stabilirea unor noțiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafața, forma, culoarea, mișcarea
 • Desenul artistic:
  • Construcția corpurilor geometrice poliedrice (cub, piramidă, prismă), corpurilor de rotație ( cilindru, con, sferă)
  • Noțiuni de perspectivă (punctul principal de vedere, linia de orizont, puncte de fugă, etc.), perspectiva corpurilor geometrice
  • Valorația și probleme de clar-obscur, scări valorice, lumină umbră , dominantă tonală
  • Paginație
  • Noțiuni de anatomie artistică
 • Compoziția :
  • Ritm, alternanță, repetiție, echilibru
  • Studiu de peisaj ,perspectiva liniară
  • Rolul tectonicului în peisaj
 • Culoarea :
  • Funcția expresivă a culorii
  • Cercul cromatic și relațiile rezultate între culori pe acesta
  • Contrastele cromatice: contrastul în sine, contrastul de lumină-umbră, contrastul cald-rece, contrastul de calitate, contrastul simultan, contrastul de cantitate, contrastul complementar
  • Diferența între culoare în natură statică și culoarea în perisaj
  • Tehnici – pastel, culori apă, acrilice

 

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Construcția corpurilor geometrice
 • Noțiuni de perspectivă
 • Paginație
 • Culoarea ca și expresivitate a formei
 • Contrastele cromatice
 • Principiile structurii unei  naturi statice

 

ANUL II

 • Recapitularea noțiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziție, culoare din anul I
 • Desenul artistic:
  • Studiul anatomic, axele corpului omenesc, proporții, repere anatomice, relația corp uman-perspectivă liniară
  • Noțiuni de perspectivă (punctul principal de vedere, linia de orizont, puncte de fugă, etc.),
  • Studiu portret, paginație, proporții, axe, volume
  • Evidențierea particularităților morfologice
  • Subordonarea părților constitutive ale modelului elementului expresiv dominant
 • Compoziția :
  • Studiu de peisaj  perspectiva aeriană
  • Compoziția decorativă, organizarea compozițională a spațiului decorativ, stilizare, unitate morfologică
  • Trecerea de la schița de compoziție la tabloul final
 • Culoarea :
  • Funcția expresivă a culorii
  • Contrastele cromatice: contrastul în sine, contrastul de lumină-umbră, contrastul cald-rece, contrastul de calitate, contrastul simultan, contrastul de cantitate, contrastul complementar
  • Modularea prin valoare
  • Subordonarea tuturor elementelor expresiei plastice prin culoare

 

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Noțiuni de anatomie
 • Noțiuni de perspectivă
 • Noțiuni de compoziție
 • Contrastele cromatice
 • Organizarea compozițională a spațiului
 • Elemente de limbaj plastic
 • Principiile structurii unui peisaj

 

 

 

ANUL III

 • Recapitularea noțiunilor despre limbajul plastic, desen artistic, compoziție, culoare din anul II

 

 • Compoziția :
  • Compoziția plastică, schițe de compoziție
  • Folosirea modelului în realizarea compoziției
  • Unitatea de mișcare în compoziție
  • Câmpul de forță compozițional
  • Trecerea de la schița de compoziție la tabloul final
 • Culoarea :
  • Dominanta cromatică în concordanță cu conținutul compoziției
  • Subordonarea tuturor elementelor expresiei plastice prin culoare
  • Relația formă-culoare
  • Armonia culorilor aflate în relație de dreptunghi pe discul cromatic
  • Cele trei registre în peisaj și relația coloristică dintre ele
  • Plenair
  • Tehnici

PENTRU EXAMEN cursanții trebuie sa cunoască următoarele:

 • Folosirea modelului în compoziție
 • Noțiuni de perspectivă
 • Culoarea ca și expresivitate a formei în compoziție
 • Elemente de limbaj plastic
 • Compoziția figurativă

 

BIBLIOGRAFIE :

Kiplik, D.I.: Pictura în ulei

Lazarescu, L.: Pictura în ulei

Havel, M.: Tehnica tabloului

Dionisie din Furma: Carte de pictura

Cennini, C.: Tratat de pictura

Sandulescu-Verna, C.: Materiale si tehnica picturii

Itten, J.: Arta culorii

Arnheim, R.: Arta si perceptia vizuala

Ailincai, C.: Introducere în gramatica limbajului vizual

Gombrich, E.H.: Arta si iluzie

Huyghe, R.: Puterea imaginii

Demetrescu, C.: Culoare, suflet, retina

Arnheim Rudolf, Arta si perceptia vizuala, Editura Meridiane, Bucuresti 1979;

Arnheim Rudolf, Forta centrului vizual, Editura Meridiane, Bucuresti 1995;

Francastel Pierre, Pictura si societate, Nasterea si distrugerea unui spatiu plastic de la Renastere la

cubism, Editura Meridiane, Bucuresti 1970;

Lhote André, Tratat despre peisaj si figura, Editura Meridiane, Bucuresti 1969;

Mouloud Noel, Pictura si spatiul, Editura Meridiane, Bucuresti 1978;

Stendl Ioan, Desenul. Estetica, suporturi materiale. O paralela între Renastere si secolul XX,

Editura Semne, Bucuresti 2004;

Wölfflin Heinrich, Principii fundamentale de istoria artei, Editura Meridiane, Bucuresti 1968;

Berger, René, Descoperirea picturii. Arta de a vedea, Editura Meridiane 1968;

Kandinsky, Wassily, Spiritualul în arta, Bucuresti, Editura Meridiane, 1994;

Adrian Guța, Generația ’80 în artele vizuale, Editura Paralela 45, 2008

 


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact