Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ PRODUCȚII DE CLASĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR REPARTIZAREA CURSANȚILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO 9001/2008, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » PROGRAME ANALITICE » MUZICĂ » SAXOFON

SAXOFON

Programa analitică
pentru studiul saxofonului

Durata cursului: 3 ani

 

Anul I

 

-        Sondaj asupra cunostintelor si aptitudinilor cursantilor. Organizarea clasei. Descrierea instrumentului. Saxofonul – instrument transpozitoriu

-       Formarea ambusirii; exercitii practice de emisia sunetelor (note     lungi

cu valoare determinata), respirația costo-diafragmatică

-        exercitii de intrebuințarea grifurii pe intervale alăturate si treptat pana la octavă, exereitii pentru disciplinarca conducerii coloanei de aer care sa cuprindă sunete cu valoare de notă intreaga, doime si patrime

-       Exercitii practice de insușire a structurii                    gamă majoră si minora; intervale, semne de alteratie și sunete enarmonice; gamele Do major și La minor (cele trei variante); studii.

-        Masurile de 2,4,3si 6 timpi; optimea; nota cu punct, saisprezecimea; exercitii șt studii. diferite modalități de emisie si atac; staccato, mezzo-staccato; legato de prelungire a duratei sunetului; legato de expresie;

-        Exercitii zilnice practicate in timpul studiului individual pențru: emisie, articulatie, conducerea coloanei de aer. Exercițiile vor cuprinde intervale simple in cadrul unei octave,studii, piese cu ambitus restrâns fara dificultăti ritmice, in masuri de 4, 2 si 3 timpi.

-       Formule ritmice si aceente. Sincopa, contratimpul, masura incompleta  (anacruza, auftaktul); Diviziuni exceptionale ale valorilor binare si ternare (trioletul și duoletul).

-        Gamele majore pana la 3 alteratii si relativelel lor minore, intervale, arpegii, exercitii de transpozitie scrisă; studii, piese.

-        Gama cromatica, ascendent si descendent in valori de doimi și pătrimi; exercitii, studii.

Mici piese de muzica clasica, usoara si populara in tonalitătile studiate; descifrări de partituri.

-        Acomodarea cursantului cu acompaniamentul de pian; dezvoltarea muzicalitătii (a simtului ritrnic și melodic); studii ușoare de tehnică si frazare.

Material de repertoriu: 6-8 piese din creatia muzicală (transcriptii sau adaptări), muzica usoară si populară (din care cel putin 2 cu acompaniament).

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: gamele majore și minore până la 3 alteratii inclusiv; 15-20 studii tehnice; 4-6 piese de factură diferită (1-2 cu acompaniament).

Material pentru examen: 1-2 game și arpegii din cele studiate; I piesă din creatia muzicală clasică si 1 piesă de muzică usoară românească sau populară cu acompaniament; citire la prima vedere (linie melodică simplă).

 

Bibliografie – la latitudinea coordonatorului de curs

 

Numarul orelor pentru fieeare temă este lasat la latitudinea coordonatorului de curs

 

Anul II

-            Organizarea clasei. Recapitularea materiei parcurse în anul I.

-            Gamele majore si minore cu 3 alteratii pe toată intinderea instrumentului; intervale, arpegii, exercitii pentru memorarea pozitiilor dificile; studii, piese, citiri  de partituri la prima vedere.

-            măsurile de 5,7,9 si 12 timpi; exercitii, studii, piese cu acompaniament în tonalitătile studiate.

-            Dezvoltarea deprinderii de a cânta în ansamblu (duo, trio etc.);

-            Exercitii zilnice pentru dezvoltarea   degetelor

-            Gamele Majore si minore cu 4-5-6 alteratii; intervale si arpegii; studii cu acompaniaiment de pian

-            Ornamentele si realizarea lor instrumentală; apogiatura,mordentul,grupetul, glissando, exercitii, studii realizate cu pozitii obisnuite si ajutatoare

-            Formule melodice si ritmice folosite in muzica ușoară si populară

-            Gama cromatică, ascendent si descendent, in valori.de optime si saisprezecime; studii si transcriptii de piese cu acompaniament de pian; piesa în ansamblu (duo, trio etc.)

Repertoriu: 8-10 piese din creatia muzicală clasica (transcriptii sau adaptări), muzica usoară si populară romaneasca

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: gamele majore și minore până la 5 alteratii inclusiv; 20-30 studii tehnice; 6-8 piese de factură diferită (1-2 cu acompaniament).

Material pentru examen: 1-2 game și arpegii din cele studiate; 1 studiu in tonaliăti cu 3-4 alteratii, I piesă din creatia muzicală clasică si 1 piesă de muzică usoară românească sau populară cu acompaniament; citire la prima vedere.

 

Bibliografie – la latitudinea coordonatorului de curs

Numarul orelor pentru fieeare temă este lasat la latitudinea coordonatorului de curs

Anul III

-        Organizarea clasei; recapitularea materialului parcurs in anul II.

-        Diferite diviziuni ritmice exceptionale; cvartolet, cvintolet, sextolet (dublutriolet), septolet etc. exercitii, studii, piese adecvate.

-        Game si moduri de tip major si minor. Piese cu acompaniament de pian si orchestra. Citiri de partituri pentru dezvoltarea agilitatii degetelor. Studiul arpegiilor, acordurilor de septima desfasurate pe toata intinderea instrumentului

-        Studii avansate pentru dezvoltarea emisiei, articulatiei, sonoritatii, frazarii, piese de virtuozitate, improvizatii

-        Toate intervalele pe game majore si minore, gama cromatica in miscari repezi, transpozitia la saxofon, elemente de frazare si interpretare a diferitelor piese din creatia clasica, usoara si populara romaneasca

-        Recapitularea tuturor gamelor majore și minore studiate, piese la prima vedere.

-        Studierea unor elernente introductive in muzica de jazz (unde este cazul); exercitii-de improvizatii pe unele piese cu armonii simple.

Repertoriu: 8-12 piese din creatia muzicală clasica (adaptări si transcriptii), muzica usoara si populara romaneasca.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: toate gamele majore și minore, gama cromatica pe toata intinderea instrumentului; 30-40 studii tehnice; 8-10 piese de factură diferită (2-3 cu acompaniament).

Material pentru examen: studiu de complexitate tehnica intr-o tonalitate cu 4-5 alteratii, 1 piesa din creatia muzicala clasica (transcriptie), 1 piesa de muzica usoara, populara ( sau o participare intr-o formatie camerala ( duo, trio etc), citire la prima vedere.


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact