Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE PRODUCȚII DE CLASĂ ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR REPARTIZAREA CURSANȚILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO 9001/2008, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » PROGRAME ANALITICE » ARTĂ DRAMATICĂ » ACTORIE

ACTORIE

Programa analitic㠖 Actorie

 

Durata cursului: 2 ani (cu posibilitatea continuării celui de-al 3-lea an de specializare)

 

AN I

Arta actorului.

Cursanții vor învăța câteva noțiuni fundamentale ce aparțin artei actorului.

1. Rolul educativ și cultural al teatrului – pentru cursanți și pentru public.

- familiarizarea cu termenii și condițiile jocului actoricesc

- ce este spectacolul, cum arată o scenă, sacralitatea spațiului scenic

- teatrul ca artă colectivă.

2. Investigarea aptitudinilor cursanților. Consemnarea calităților și a defectelor cu privire la datele fizice ale lor, vorbire, comportament, temperament, dicție, volum vocal. Corectarea atitudinii fizice defectuoase, a vorbirii, a dicției, a accentului regional, etc.

3. Timp de două luni se vor efectua exerciții de acomodare cu spațiul teatral, mișcare scenică, euritmie, expresivitate corporală.

-         Expresivitate corporală, expresivitatea mâinilor, a feței

-         Exerciții de mișcare scenic㠖 pași și atitudine pe tipologii umane

-         Exerciții de ritm

-         Exerciții de dicție

-         Exerciții de memorare

-         Exerciții de atenție și coordonare cu partenerul

-         Exerciții de gestică și privire/ gestică și cuvânt

-         Exerciții de improvizație – impuse obiect/spațiu/stare, exerciții de reprezentare a diferitelor situații/stări/personaje/tipologii

-         Reprezentarea emoțiilor, a stărilor interioare, a sentimentelor – cu mimică facială, cu situație și atitudine care duce la sentiment – memoria afectivă, emoțională

-         Delimitarea expresiei vocale – voce de cap, de piept, de abdomen

-         Exerciții de concentrare

Comportament față de obiect:

-         Comportarea scenică față de obiectele reale

-         Comportarea față de obiectele imaginare

-         Justificarea poziției – autocontrolul

Arta vorbirii scenice: - studiul dicției, pronunțarea corectă a consoanelor și a vocalelor, antrenarea maxilarului, a limbii și a buzelor pentru rostirea corectă

Imaginația:

- realitatea obiectivă și imaginația artistică, fantezia creatoare – improvizații libere pe teme impuse

Munca în echipă, pentru realizarea momentelor artistice:

-         Analiza personajului – posibilă biografie a personajului, analiză a detaliilor fizice, temperamentale și psihice a personajului, raporturile personajului cu celelalte personaje ale piesei, precizarea ideii în care acționează personajul, alte particularități în funcție de sentimentele eroului, temperament, vârstă.

-         Ritmul acțiunii – ritmul fragmentelor piesei, criteriile acțiunii – ce fac – de ce fac – pentru ce – ce gândesc – cum fac – cum imi ating telul – cum imi conving partenerul (acțiune, motivare, mijloace).

-         Valorificarea personajului în sine – mișcarea/gestul/acțiunile fizice

-         Ritm interior și ritm exterior

Montajul literar-muzical

Interpretarea expresivă a poemelor, a monologului, colaj, etc.

 

Examen an I:

Probe:

 • recitarea a 2 poezii de genuri diferite
 • un monolog
 • scenă dintr-o piesă, cu parteneri

Comisia va urmări:

 • dicția, pronunția corectă
 • atitudine scenică/mișcare
 • redarea scenică a sentimentelor/emoții/senzații (fizionomie+atitudine corporală)
 • relația scenică a actorului cu obiectul

 

Anul II

Arta actorului

–        recapitularea noțiunilor învățate în anul I.

–        Documentarea – din viaț㠖 studiul diverselor medii și împrejurări de viață

–        Documentarea teoretică. Material bibliografic, iconografic, filme, spectacole, muzee

–        Studiul teoretic asupra textului și al mesajului piesei

–        Analiza acțiunii

–        Poziția eroului față de conflict

–        Celelalte personaje

–        Tehnica și arta vorbirii scenice

–        Studiul poemului dramatic/balada

–        Monologuri, dialoguri, scene, monodrame

–        Exercițiul, ca necesitate a permanentei autoeducări  a actorului

Scenografie și scenotehnică

-         teatrul – scena, evoluția spațiului scenic

-         scena și utilajele ei

-         conceperea și confecționarea decorurilor și a recuzitei

Scenografie și scenotehnică:

-         funcția dinamică a luminii

-         tipuri și surse de lumină

-         elementul sonor în spectacol – sunetul de fundal/efectul sonor/mișcarea scenică în funcție de sunet

Tehnica animației – a obiectelor, a costumelor, a recuzitei scenice, eventual a decorurilor

Costumul și funcția lui în spectacol – costum clasic/costum modern/compoziții de costume în funcție de cerințele piesei

Tipuri de scenă, utilaje, decoruri, recuzită.

Stil de interpretare vocală/scenică în funcție de genul piesei (dramă, tragedie, comedie), modalități de exprimare, trăire, reprezentare

Repetiția la mas㠖 lectură cu interpretare, repetiția pe fragmente, în decor marcat, repetiția cu lumini și muzică, repetiția generală, finisarea rolului.

Viața spectacolului – viața rolului – permanenta perfecționare

Teatrul politic/social

Valoarea textului și a subtextului.

Examen an II:

Probe:

 • scenă dintr-o piesă studiată
 • exercițiu de improvizație spațiu/obiect/stare
 • participarea la un spectacol în fața publicului

Comisia va urmări:

 • dicția, pronunția corectă
 • atitudine scenică/mișcare
 • redarea scenică a sentimentelor/emoții/senzații (fizionomie+atitudine corporală)
 • relația scenică a actorului cu obiectul
 • volumul vocii, emisia vocală
 • valoarea textului și a subtextului
 • capacitatea de a emoționa publicul

 


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact