Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ORARE PLANIFICARE TEORIE MUZICALĂ PRODUCȚII DE CLASĂ ACTIVITĂȚI LUNARE FACEBOOK - FABRICA DE CULTURĂ CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ REPARTIZAREA SĂLILOR IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO, BUGET PROGRAM AUDIENTE PROGRAME ANALITICE CURSURI STRUCTURA ANULUI EDUCAȚIONAL TIPIZATE DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » PROGRAME ANALITICE » MUZICĂ » VIOARĂ

VIOARĂ

Programa analitica

pentru studiul viorii

 

 

Durata studiului: 5 ani

Anul I

 

-          Sondaj asupra cunoștintelor și aptitudiniior cursantilor, organizarea clasei. Descrierea instrumentului (istoric, constructie, tehnica mânuirii, acordaj etc.); rolul viorii în ansamblul de coarde. Pozitia corectă a viorii și arcușului, pozarea mâinii drepte, priza la arcuș, exercitii.

-          Exercitii de arcuș pe coarde libere (în valori de notă intreagă, doime, pătrime). Exemple de trecere a arcusului de pe o coardă pe alta (în valori de notă întreagă, doime și pătrime).

-       Exercitii de duble corzi.

-       Exercitii de pozare a mâinii stângi, așezarea degetelor 1, 2, 3, 4 pe corzi.

-          Măsurile de 2 și 4 timpi. Optimea, trioletul, semne de alteratie, Gama Do major, La minor, intervale, arpegii, Intinderea degetului 4 pe coarda Mi

-          Masurile de 3 si 6 timpi, saisprezeeirnea, duoletul, sincopa, contratimpul
Exemple în gama în 1-2 octave (în pozitia I). Studii si piese

-          Gama Do major. Exercitii

-          Staccato, legato de durată, punctul de prelungire a duratei sunetului, legato de expresie, studii de agilitate, studii pentru arcuș (diferite tehnici).

-          Intervale. Studii melodice

 

 

Repertoriu: 4-5 piese din creatia cultă (universală și românească). Muzică populară sau ușoară.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: Gama Do major in 1-2 octave in valori de note întregi, doimi și patrimi (10-12 studii); 4-5 piese de factură diferită (1-2 cu acompaniament) din repertoriul românesc și universal

Material pentru examen: 1-2 studii cu probleme tehnice diferite: 2 piese din care una românească (cu acompaniament)

 

 

Anul II

 

-        Organizarea clasei. Recapitularea materialului parcurs în anul I.

-        Dezvoltarea mișcărilor mainii drepte. Tehnica arcușului (staccato, detache, martellato). Exemplu: studii, piese.

-        Gamele Majore cu 1 diez: Sol Major. Intervale, arpegii, studii, piese cu acompaniament.

-    Gama La minor. Studii tehnice și melodice.

-    Gama Mi minor.

-        Gama Fa Major, Re minor

-        Gamele majorc cu 2 alteratii și relativele lor minore. Intervale, arpegii, studii, piese cu acompaniament.

-        Saisprezecimea. Studii tehnice și melodice

-        Optimea eu punct. Studii tehnice și melodice.

-        Exemple de corzi duble. Studii de agilitate, piese cu acompaniament

-        Studii și piese în duo, trio și ansamblu pentru dezvoltarea muzicalitatii

Repertoriu: 6-8 piese din care 3-4 românești (de diferite stiluri) cu acompaniarnent de pian.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: Gamele majore și minore până la 2 alteratii inclusiv, 10-12 studii de grad usor și mediu; 2-3 piese românești și universale din care 1-2 cu acompaniament de pian.

Materiai pentru examen: 1 studiu de tehnică, 1 piesă din repertoriul universal cu acompaniament de pian; 1 piesa românească; citire la prima vedere (melodie simplă).

 

 

Anul III

 

 

-         Organizarea clasei si recapitularea materialului parcurs in anii precedenti.

-         Exercitii pentru dezvoItarea tehnicii mainii drepte, game, studii, piese cu acompaniament.

-         Gamele majore și minore cu 3 alteratii, intervale, arpegii, studii, piese.

gama cromatică.

-         Treizecidoimea. Studii de agilitate.

-         Studii pentru dezvoltarea tehnicii mainii drepte (legato, staccato, detache, martellato si pizzicato).

-         Studii de game pe 2-3 actave, piese cu acompaniament.

-         Exereiții pe duble coarde, studii și piese in duo și trio etc.

-         Studii și piese pentru calitatea tonului, studii tehnice de agilitate și de consolidare a poziției I.

-      4, 5 alterații majore si minore.Exercitii tehnice si rnelodice.

 

Repertoriu: Un concert de scoala, cu dificultate medie in 3 pozitii, cu 10-12 piese, din care 5-6 romanesti de diferite stiluri cu acompaniament de pian.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: Gamele majore și minore, pana la 5 alterati inclusiv arpegiile respective, 15-25 studii de grad mediu, 7-10 piese din care 3-6 cu acompaniament.

Material pentru examen: 1 gama cu cel putin patru alteratii in 1-2 octave si arpegiul, 1 studiu de tehnică, 1 piesă sau o parte de concert de scoala din repertoriul universal, 1 piesă românească cu acompaniament, 1 citire la prima vedere.

 

Anul IV

-         Organizarea clasei si recapitularea materialului parcurs in anii precedenti

-         Exercitii pentru dezvoltarea mainii drepte, studii, piese eu acompaniarnent

-         Pozitia a II-a fixa. Digitație.

-         Garnele majore minore eu 4 și 5 alteratii, intervale, arpegii, studii si piese de agilitate in tonalitațile invatate.

-                   Pozitia a III-a fixa. Digitatie.

-         Exerciții de legare a poz. a II-III-I. Game in  2-3 octave.

-         Schimbari de pozitie

-         Piese de virtuozitate din creatia românească de inspiratie folclorica.

-         Recapitutarea principalelor probleme de tehnica violonistica.

 

Repertoriu: 10 - 12 piese de diferite facturi din care 4- 5 din ereația româneaseă.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: Gamele majore și minore pana 1a 5 alteratii cu arpegiile respective pe 3.- 4 octave; gama cromatică; 15-20 studii de grad mediu-avansat, 8-10 piese parti de sonata, sonatine, suite, piese de virtuozitate, concerte etc., din care 3-4 eu acompaniament.

Material pentru examen: 1 gama cu cel putin 5 alteratii în 3 - 4 octave si arpegiu in

saisprezecimi san triolete de optimi, un studiu de tehnica avansata și de ton, o piesă sau o parte de concert din repertoriul universal, 1 piesa româneasca de virtuozitate; 1 participare intr-un duo, trio.

Anul V

-         Organizarea clasei si recapitularea materialului parcurs in anii precedenti

-         Exercitii pentru agilitatea mâinii stângi si de tehnică a mâinii drepte.

-         Schimburi de pozitie. Consolidarea pozitiei 1-2-3.

-         Studii tehnice si melodice in pozitia a IV-a fixă.

-         Studii tehnice si melodice in pozitia a V-a fixă.

-         Studii tehnice si melodice in pozitia a VI-a fixă

-         Exercitii de lare a pozitilor 1-6; digitatie asemănătoare in pozitile1-5, 2-6

-         Studii tehnice si melodice în pozitia a VII-a fixa.

-         Descifiări de partituri; studii de tehnica avansată.

Rcpertoriu: 10-15 piese de diferite facturi, din care 4-5 din creatia românească.

Material obligatoriu de parcurs in timpul anului: Gamele majore si minore până la 7 alteratii cu arpegiile respective pe 3-4 octave; gama cromatică; 15-25 studii de grad mediu si avansat; 8-10 piese, părti de sonată, sonatină, suită, piese de virtuozitate, concerte, din care 3- 4 cu acompaniament.

Material pentru examen: 1 gamă cu 6-7 alteratii în 3-4 octave si arpegiu în saisprezecimi sau triolete de optimi, 1 studiu de tehnică avansată, 1 piesă sau o parte de concert din repertoriul universal; 1 piesă românească de virtuozitate; 1 participare într-o formatie camerală.

Pentru examenul de diplomă, cursantul va sustine un concert, după care va fi examinat de către comisia de absolvire la celelalte probe.

Numărul de ore pentru fiecare temă si selectarea materialului repartizat individual sunt lăsate la latitudinea coordonatorului de curs.


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact