Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ACTIVITĂȚI LUNARE TEORIA MUZICII ORARE STUDIO ARTE CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO, BUGET PROGRAME ANALITICE CURSURI DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ » OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ANUL 2014-2015

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ANUL 2014-2015

PERIOADA DE ÎNSCRIERE/REÎNSCRIERE

08 septembrie - 19 septembrie 2014 - între orele 10 - 18 la sediul instituției de pe strada Fabricii de Zahăr, nr. 51


       Odată cu depunerea cererii de înscriere (formular tipizat obținut de la secretariatul școlii), candidații vor depune următoarele acte:

  • copie după CI (certificat de nastere pentru copii),
  • adeverință de la medicul de familie,
  • copie nelegalizată a actelor de studii,
  • adeverință de la locul de muncă, școală sau facultate
  • dosar plic
  • 2 poze 3/4
  • taxa de înscriere 50 ron


Examenele de admitere vor avea loc în intervalul :


22-26 SEPTEMBRIE 2014


Examenul de admitere constă în probe de aptitudini specifice fiecărei discipline.


Probele pentru examenul de admitere:

ARTE VIZUALE

 - interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

 - natură statică - desen

 - pentru clasa design vestimentar - schiță (crochiu) figură umană

 

COREGRAFIE

- interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

 

MUZICĂ

 - interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

 - simț ritmic și melodic ( intonarea unor înălțimi de sunete după pian)

 - pentru clasa canto  interpretarea unei melodii din genul muzical ales la înscriere

 

ARTĂ DRAMATICĂ

-   TEATRU: Recitarea unei poezii sau relatarea unei întâmplări, control muzical și ritmic; 
-    RETORICĂ:  Expunere liberă pe un subiect ales de candidat; expunere liberă pe un subiect cerut de comisie, urmărindu-se problemele de ortoepie, lexic și dicție; 
-     REGIE SUNET: Verificare de cunoștințe din domeniul tehnic


Taxa fiecărui an de școlarizare este de 800 lei pentru cursurile compartimentelor arte vizuale, artă dramatică, coregrafie și muzică, excepție făcând cursurile de canto din cadrul compartimentului muzică pentru care taxa este de 900 de lei.

Absolvenților li se eliberează diplome în urma examenului de absolvire.


Informații suplimentare:

Sediul școlii din Str.Fabricii de Zahăr, Nr.51, Cluj-Napoca,

Tel.: 0264 592 576,Fax: 0264-410377 în intervalul orar 10-16


MUZICĂ

Canto ( clasic, jazz, ușoară, populară) Cluj

Tehnici interpretare în muzică (ușoară și populară)

Improvizație jazz Cluj

Canto muzică ușoară (Turda)

Inițiere corală (Cluj și Dej)

Inițiere fanfară  (Cluj și Dej )

Instrumente muzicale: Vioară, Violă, Violoncel, Chitară ( clasică, electrică, bas), Pian,  Acordeon, Trompetă, Eufoniu, Tubă, Trombon, Saxofon, Taragot, Clarinet, Țambal, Orgă electronică, Instrumente percuție ritmică, Contrabas (Cluj), Ansamblu instrumental (Cluj)

Instrumente populare (Fluier, Caval)

Ansamblu Instrumental Frata


ARTE VIZUALE

Pictură, pictură pentru copii (Cluj-Napoca, Turda)

Grafică

Artă decorativă

Artă fotografică

Ceramică

Design vestimentar

Decorațiuni interioare

Tehnici în pictură

Tehnici în design vestimentar


COREGRAFIE

Dans clasic (balet)

Dansuri de societate

Dans contemporan

Dans Modern

Joc Popular -Cluj-Napoca

Instructori coregrafi în Joc Popular Românesc - Cluj-Napoca

Instructori coregrafi în Dans - Cluj-Napoca

 

ARTĂ DRAMATICĂ

Teatru

Retorică

Regie sunet

 

SECȚII EXTERNE ALE ȘCOLII POPULARE DE ARTE “TUDOR JARDA” CLUJ:

Turda, Dej, Gherla, Bedeciu, Florești, Băișoara, Aiton, Frata


ANSAMBLURI ARTISTICE ALE ȘCOLII DE ARTE“TUDOR JARDA” CLUJ


- “SPA Jazz Band”

-Trupa de dans contemporan “”Rhythm Nation””

-Trupa de teatru “”Pavlov 25””

- Trupa de muzică ușoară "Simpatix"

-Gupul vocal de muzică popular㠄”Glasuri Someșene””

- Grupul vocal de muzică populară "Horitorii de la Gherla"

- Ansamblu folcloric "Popular"

-Gupul vocal  “Tradiții Someșene””

-Corala "Canticorum"

- Fanfara "Tudor Jarda"

-Formația de muzică ușoară "Napoca"

-Formația de instrumente "Clussium"

- Orchestra “Popular”

Formația de corepetiție muzică ușoară “Recovered”

Taraful de corepetiție muzică populară „Vatră de dor”

 

VÂRSTELE STANDARD PENTRU ÎNSCRIERE ȘCOALĂ

1. COREGRAFIE: 7 - 50 ani

Balet  7 - 35 ani

- Joc popular 10 - 35 ani

- Instructori joc popular - 18 - 50 ani

-  Dans modern – 10 - 35 ani

- Dans contemporan - 10-35 ani

 

2. ARTĂ DRAMATICĂ: 14 - 60 ani

- Teatru: 14 - 60 ani

- Retorică: 17 - 60 ani

- Regie sunet: 18 - 55 ani

 

3. MUZICĂ: 10-60 ani

- Canto: 14-55 ani

- Inițiere corală: 17 - 60 ani

 

4. ARTE VIZUALE: 10-60 ani

 

TEHNICI INTERPRETARE  pentru toate clasele Școlii de Arte din municipiul Cluj-Napoca

Persoanele doritoare să se înscrie la aceste cursuri trebuie să fie absolvente de  școală de arte sau  să aducă la înscriere dovada pregătirii în domeniul  de specialitate


NIVELUL TAXELOR PENTRU ANUL 2014-2015

     Cursuri municipiul Cluj-Napoca - 800 lei pentru cursurile compartimentelor arte vizuale, artă dramatică, coregrafie și muzică, excepție făcând cursurile de canto din cadrul compartimentului muzică pentru care taxa este de 900 de lei (cursurile de canto includ si curs de corepetiție susținut de un alt coordonator).

   Toate cursurile din compartimentul muzică au o oră/săptămână teorie și solfegiu, curs susținut de un alt coordonator, excepție făcând cursul de tehnici interpretare.

CURSURI

DEJ

GHERLA

TURDA

CANTO MUZICĂ POPULARĂ

(curs + corepetiție + teorie muzicală)

650 ron

 650 ron

-

INIȚIERE CORALĂ

(curs + teorie muzicală)

600 ron

 

-

 

-

INIȚIERE FANFARĂ

(curs + teorie muzicală)

 600 ron

 

-

 

-

ACTORIE

(curs)

 550 ron

 

-

 

-

PIAN

(curs + teorie muzicală)

 600 ron

 

-

 

-

PICTURĂ, CERAMICĂ, ARTĂ DECORATIVĂ, SCULPTURĂ

(curs)

 

-

 

-

 

500 ron

   

Cursuri mediul rural (altele decât cele de păstrarea tradițiilor și obiceiurilor populare) - 300 lei/an

   Cursuri pentru elevii școlilor speciale și din centre de plasament – gratuite (în urma preselecției organizate de către Școala de Arte și ulterior, în urma examenului de admitere).


     15 – 19 septembrie 2014 – cursuri gratuite de pregătire în vederea admiterii la Școla de Arte Cluj

      1 octombrie 2014 – începerea anului educational 2014 – 2015.


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact