Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ACTIVITĂȚI LUNARE TEORIA MUZICII ORARE STUDIO ARTE CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO, BUGET PROGRAME ANALITICE CURSURI DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ » OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ANUL 2016-2017

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ANUL 2016-2017

ADMITERE LA ȘCOALA DE ARTE "TUDOR JARDA" CLUJ-NAPOCA PENTRU ANUL EDUCAȚIONAL 2016 - 2017

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ANUL 2016-2017

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE/REÎNSCRIERE

19 septembrie - 05 octombrie 2016 - între orele 10 - 18 la sediul instituției de pe strada Fabricii de Zahăr, nr. 51


       Odată cu depunerea cererii de înscriere (formular tipizat obținut de la secretariatul școlii), candidații vor depune următoarele acte:

  • copie după CI (certificat de nastere pentru copii),
  • adeverință de la medicul de familie,
  • dosar plic
  • 2 poze 3/4
  • taxa de înscriere 50 ron

  Pentru REÎNSCRIERE aveți nevoie DOAR de doua poze 3/4 si plata primei jumătăți din taxa de școlarizare.

 

Examenele de admitere vor avea loc:

06 octombrie 2016 – Muzică și Arte Vizuale

07 octombrie 2016 – Coregrafie și Artă Dramatică

 

Examenul de admitere constă în probe de aptitudini specifice fiecărei discipline.

 

Probele pentru examenul de admitere:

ARTE VIZUALE

 - interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

 - natură statică - desen

 - pentru clasa design vestimentar - schiță (crochiu) figură umană

-  pentru clasa de artă fotografică - portofoliu și o poză la cererea comisiei (aparat foto obligatoriu)

 

COREGRAFIE

- interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

- verificarea auzului muzical, a simțului ritmic și un exercițiu de mișcare

 

MUZICĂ

 - interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

 - simț ritmic și melodic ( intonarea unor înălțimi de sunete după pian)

 - pentru clasa canto  interpretarea unei melodii din genul muzical ales la înscriere

 

ARTĂ DRAMATICĂ

-   ACTORIE: Recitarea unei poezii sau relatarea unei întâmplări, control muzical și ritmic; 

-    RETORICĂ:  Expunere liberă pe un subiect ales de candidat; expunere liberă pe un subiect cerut de comisie, urmărindu-se problemele de ortoepie, lexic și dicție; 

-     REGIE SUNET: Verificare de cunoștințe din domeniul tehnic

-  PRODUCȚIE AUDIO: Verificare de cunoștințe privind realizarea sonorizării spectacolelor

 

Taxa fiecărui an de școlarizare este de 950 lei/an pentru cursurile compartimentelor arte vizuale, artă dramatică, coregrafie și muzică, excepție făcând cursurile de canto din cadrul compartimentului muzică pentru care taxa este de 1050 de lei/an

Absolvenților li se eliberează diplome în urma examenului de absolvire.


Informații suplimentare:

Sediul școlii din Str.Fabricii de Zahăr, Nr.51, Cluj-Napoca,

Tel.: 0264 592 576,Fax: 0264-410377 în intervalul orar 10-16

 

 

MUZICĂ

Canto clasic și muzică ușoară (Cluj)

Canto muzică populară (Cluj, Dej, Gherla)

Tehnici interpretare în muzică (ușoară și populară) Cluj

Improvizație jazz (Cluj)

Inițiere corală (Cluj)

Inițiere fanfară  (Cluj) 

Instrumente muzicale: Vioară, Violă, Violoncel, Contrabas, Chitară ( clasică, electrică, bas), Pian,  Acordeon, Trompetă, Eufoniu, Tubă, Trombon, Saxofon, Taragot, Clarinet, Țambal, Orgă electronică, Instrumente percuție ritmică, Ansamblu instrumental (vioară, braci, contrabas) în muzică tradițională (Cluj)

Instrumente populare (Fluier, Caval)


ARTE VIZUALE

Pictură, pictură pentru copii, grafică, artă decorativă (Cluj-Napoca, Turda)

Artă fotografică

Ceramică

Design vestimentar

Decorațiuni interioare

Tehnici în pictură (Cluj și Turda)

Tehnici în design vestimentar

Țesut-cusut (Cluj-Napoca, Bedeciu, Cășeiu și Răchițele)

 

COREGRAFIE

Dans clasic (balet)

Dansuri de societate

Dans contemporan

Dans Modern

Joc Popular -Cluj-Napoca

Instructori coregrafi în Joc Popular  - Cluj-Napoca

Instructori coregrafi în Dans - Cluj-Napoca

Tehnici în dans modern/contemporan

 

ARTĂ DRAMATICĂ

Actorie

Retorică

Regie sunet

Producție audio

 

SECȚII EXTERNE ALE ȘCOLII POPULARE DE ARTE “TUDOR JARDA” CLUJ:

Turda, Dej, Gherla, Cășeiu, Bedeciu, Răchițele, Florești

 

 

ANSAMBLURI ARTISTICE ALE ȘCOLII DE ARTE“”TUDOR JARDA”” CLUJ


- “SPA Jazz Band”

-Trupa de dans contemporan ”Rhythm Nation””

-Trupa de teatru ”Pavlov 25””

- Gupul vocal de muzică populară ”Glasuri Someșene””

- Grupul vocal de muzică populară "Horitorii de la Gherla"

- Ansamblu folcloric "Vatră de Dor"

- Gupul vocal  “Tradiții Someșene””

- Corul "Canticorum"

- Fanfara "Tudor Jarda"

- Formația de muzică ușoară "Napoca"

- Formația de instrumente "Clussium"

- Orchestra “Popular”

- Orchestra “Camerata”

 Formația de corepetiție muzică ușoară “Recovered”

 Taraful de corepetiție muzică populară „Vatră de Dor”

 

VÂRSTELE STANDARD PENTRU ÎNSCRIERE LA CURSURILE ȘCOLII ÎN URMA CĂRORA SE VOR OBȚINE DIPLOME

1. COREGRAFIE: 7 - 50 ani

Balet  7 - 35 ani

- Joc popular 10 - 35 ani

- Instructori coregrafi în joc popular și dans  18 - 50 ani

- Dans de societate  10 – 35 ani

- Dans modern   10 - 35 ani

- Dans contemporan  10-35 ani

- Tehnici în dans modern/contemporan  12 - 37 ani

  (cursul de Tehnici în dans modern/contemporan poate fi urmat de absolvenți ai cursului de dans modern/contemporan sau ai unor licee de specialitate)

 

2. ARTĂ DRAMATICĂ: 14 - 60 ani

- Actorie: 14 - 60 ani

- Retorică: 17 - 60 ani

- Regie sunet: 18 - 55 ani

- Producție audio: 20 – 57 ani

  (cursul de Producție audio poate fi urmat de absolvenți ai cursului de regie sunet sau persoane care lucrează în domeniul de specialitate)

 

3. MUZICĂ: 10 - 60 ani

- Canto: 14 - 55 ani

- Inițiere corală: 17 - 60 ani

 

4. ARTE VIZUALE: 10 - 60 ani

- Decoratiuni interioare:  17 – 60 ani

- Design vestimentar:  17 – 60 ani

- Tehnici în design vestimentar:  20 – 60 ani

(cursul de Tehnici în design vestimentar poate fi urmat de absolvenți ai cursului de design vestimentar sau ai unor cursuri de specialitate)

 

TEHNICI INTERPRETARE  pentru toate clasele Școlii de Arte din municipiul Cluj-Napoca

Persoanele doritoare să se înscrie la aceste cursuri trebuie să fie absolvente de  școală de arte sau  să aducă la înscriere dovada pregătirii în domeniul  de specialitate

 

NIVELUL TAXELOR PENTRU ANUL 2015-2016

     Cursuri în municipiul Cluj-Napoca - 950 lei/an pentru cursurile compartimentelor arte vizuale, artă dramatică, coregrafie și muzică, excepție făcând cursurile de canto din cadrul compartimentului muzică pentru care taxa este de 1050 de lei/an (cursurile de canto includ si curs de corepetiție susținut de un alt coordonator) și cursul de țesut-cusut (Cluj-Napoca, Cășeiu și Răchițele) pentru care taxa este de 300 lei/an.

   Toate cursurile din compartimentul muzică au o oră/săptămână de teorie muzicală, curs susținut de un alt coordonator, excepție făcând cursul de tehnici interpretare.

 

CURSURI

DEJ

GHERLA

TURDA

CANTO MUZICĂ POPULARĂ

(curs + corepetiție + teorie muzicală)

750 ron

750 ron

-

ACTORIE

(curs)

 600 ron

 

-

 

-

PICTURĂ, ARTĂ DECORATIVĂ, GRAFICĂ, TEHNICI ÎN PICTURĂ

(curs)

 

-

 

-

 

600 ron

   

Cursuri mediul rural (altele decât cele de păstrarea tradițiilor și obiceiurilor populare) - 400 lei/an

Cursuri pentru elevii școlilor speciale și din centre de plasament – gratuite (în urma preselecției organizate de către Școala de Arte și ulterior, în urma examenului de admitere).

 

 

ÎNSCRIERE LA CURSURILE ȘCOLII ÎN URMA CĂRORA NU SE VOR OBȚINE DIPLOME

Aceste cursuri urmăresc să atragă doritori ai artei în diferite forme de exprimare, fără ca aceștia să fie implicați obligatoriu în activitățile culturale curente ale Școlii de Arte. Drept urmare, formarea și dezvoltarea acestor cursanți nu se va face după o programă analitică dată (examene, catalog, etc.), ci după nevoia sau dorința cursanților.

 

  • Cursuri pregătitoare

Școala Populară de Arte organizează Cursuri pregătitoare pentru categoria de vârstă 7 - 9 ani pe următoarele compartimente:

-         Arte vizuale: pictură și grafică

-         Muzică: pian, vioară, violă, violoncel și chitară clasică

-         Coregrafie: dans modern și dans contemporan

Înscrierea la aceste cursuri se va face conform procedurii de înscriere a tuturor cursurilor, iar taxa pentru aceste cursuri este de 950 lei/an.

 

  • Asistență artistică

Școala Populară de Arte organizează cursuri de Asistență artistică pentru toate categoriile de vârstă pe toate compartimentele, excepție făcând cursurile: regie sunet, producție audio, tehnici în dans modern, instructori coregrafi în joc popular și dans, design vestimentar, tehnici în design vestimentar, improvizație jazz, tehnici interpretare în muzică ușoară și muzică populară.

Înscrierea la aceste cursuri se va face conform procedurii de înscriere a tuturor cursurilor, iar taxa pentru aceste cursuri este de 475 lei/semestru.

 

      03 octombrie 2016 – începerea anului educational 2016 – 2017.

 


Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact