Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ACTIVITĂȚI LUNARE TEORIA MUZICII ORARE STUDIO ARTE CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO, BUGET PROGRAME ANALITICE CURSURI DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » ADMITERE » REGULAMENTUL DE ÎNSCRIERI ȘI REÎNSCRIERI LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE „TUDOR JARDA“ CLUJ-NAPOCA

REGULAMENTUL DE ÎNSCRIERI ȘI REÎNSCRIERI LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE „TUDOR JARDA“ CLUJ-NAPOCA


I. GENERALITĂȚI

Pentru anul de studii 2019-2020, Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca a lansat oferta înscrierii celor interesați la un număr de 59 de specializări, din care:

 • Cursuri de bază (cursuri finalizate cu diplomă de absolvire)
 • Cursuri pregătitoare (fără examene și diplomă de absolvire)
 • Asistență artistică (fără examene și diplomă de absolvire)
 • Cursuri de excelență (tehnici)

II. SPECIALIZĂRI

A. CURSURI DE BAZĂ

Nr.

Crt.

COMPARTIMENT

Nr.

Crt.

SPECIALITATEA

ANI

STUDIU

LIMITA DE VÂRSTĂ

TAXĂ

1.

MUZICĂ

1.

Canto muzică populară

3

14-55 ani

1250 lei/an

2.

Canto muzică ușoară

3

14-55 ani

1250 lei/an

3.

Canto clasic

3

14-55 ani

1250 lei/an

4.

Inițiere corală

2

17-60 ani

1250 lei/an

5.

Inițiere muzică ușoară

2

9-13 ani

1150lei/an

6.

Inițiere muzică populară

2

9-13 ani

1150lei/an

7.

Improvizație Jazz

3

10-60 ani

1150 lei/an

8.

Inițiere fanfară

3

10-60 ani

1150 lei/an

9.

Vioară

5

10-60 ani

1150 lei/an

10.

Violă

3

10-60 ani

1150 lei/an

11.

Violoncel

4

10-60 ani

1150 lei/an

12.

Pian

5

10-60 ani

1150 lei/an

13.

Chitară electrică și bas

3

10-60 ani

1150 lei/an

14.

Chitară clasică și folk

3

10-60 ani

1150 lei/an

15.

Clarinet

3

10-60 ani

1150 lei/an

16.

Contrabas

3

10-60 ani

1150 lei/an

17.

Acordeon

3

10-60 ani

1150 lei/an

18.

Saxofon

3

10-60 ani

1150 lei/an

19.

Trompetă

3

10-60 ani

1150 lei/an

20.

Eufoniu

3

10-60 ani

1150 lei/an

21.

Taragot

3

10-60 ani

1150 lei/an

22.

Tubă

3

10-60 ani

1150 lei/an

23.

Trombon

3

10-60 ani

1150 lei/an

24.

Orgă electronică

3

10-60 ani

1150 lei/an

25.

Instrumente de percuție ritmică

2

10-60 ani

1150 lei/an

26.

Fluier

2

10-60 ani

1150 lei/an

27.

Caval

2

10-60 ani

1150 lei/an

28.

Ansamblu instrumental: Vioară, braci, contrabas

2

10-60 ani

1150 lei/an

2.

ARTE VIZUALE

29.

Pictură

3

12-60 ani

1050 lei/an

30.

Pictură pentru copii

3

10-12 ani

1050 lei/an

31.

Grafică

3

10-60 ani

1050 lei/an

32.

Artă decorativă

3

10-60 ani

1050 lei/an

33.

Artă fotografică

2

10-60 ani

1050 lei/an

34.

Ceramică

3

10-60 ani

1050 lei/an

35.

Design vestimentar

3

17-60 ani

1050 lei/an

36.

Decorațiuni interioare

3

17-60 ani

1050 lei/an

37.

Țesut-Cusut

2

10-60 ani

300 lei/an

3.

COREGRAFIE

38.

Dans clasic (balet)

5

7-35 ani

1050 lei/an

39.

Dans modern

2

10-35 ani

1050 lei/an

40.

Dans contemporan

2

10-35 ani

1050 lei/an

41.

Dansuri de societate

2

10-35 ani

1050 lei/an

42.

Joc popular

2

10-35 ani

1050 lei/an

43.

Instructor coregraf în joc popular

2

18-50 ani

1250 lei/an

44.

Instructor coregraf în dans

2

18-50 ani

1250 lei/an

4.

ARTĂ DRAMATICĂ

45.

Actorie

2

14-60 ani

1050 lei/an

46.

Retorică

2

17-60 ani

1050 lei/an

 

5.

 

SECȚII EXTERNE

47.

Canto muzică populară Gherla

3

14-55 ani

850 lei/an

48.

Pictură Turda

3

12-60 ani

700 lei/an

49.

Pictură pentru copii Turda

3

10-12 ani

700 lei/an

50.

Grafică Turda

3

10-60 ani

700 lei/an

51.

Artă decorativă Turda

3

10-60 ani

700 lei/an

52.

Pictură Câmpia Turzii

3

12-60 ani

700 lei/an

53.

Pictură pentru copii Câmpia Turzii

3

10-12 ani

700 lei/an

54.

Grafică Câmpia Turzii

3

10-60 ani

700 lei/an

55.

Artă decorativă Câmpia Turzii

3

10-60 ani

700 lei/an

56.

Joc popular Florești

2

10-35 ani

Curs gratuit

57.

Joc popular Tritenii de Jos

2

10-35 ani

Curs gratuit

58.

Țesut-Cusut Bonțida

2

10-60 ani

300 lei/an

59.

Țesut-Cusut Cășeiu

2

10-60 ani

300 lei/an

 
 
B. CURSURI PREGĂTITOARE

    (cursuri pentru copii - nu se dau examene și diplomă de absolvire)

Nr.

Crt.

COMPARTIMENT

Nr.

Crt.

SPECIALITATEA

ANI

STUDIU

LIMITA DE VÂRSTĂ

TAXĂ

1.

MUZICĂ

1.

Pian

1

7-9 ani

1050 lei/an

2.

Vioară

1

7-9 ani

1050 lei/an

3.

Violă

1

7-9 ani

1050 lei/an

4.

Violoncel

1

7-9 ani

1050 lei/an

5.

Chitară clasică și folk

1

7-9 ani

1050 lei/an

2.

ARTE VIZUALE

6.

Pictură

1

7-9 ani

1050 lei/an

7.

Grafică

1

7-9 ani

1050 lei/an

3.

COREGRAFIE

8.

Dans modern

1

7-9 ani

1050 lei/an

9.

Dans contemporan

1

7-9 ani

1050 lei/an

      Aceste cursuri urmăresc să atragă copii iubitori ai artei în diferite forme de exprimare, fără ca aceștia să fie implicați obligatoriu în activitățile culturale curente ale Școlii de Arte. Drept urmare, formarea și dezvoltarea acestor cursanți nu se va face după o programă analitică dată (examene, catalog, etc.), ci după nevoia sau dorința cursanților.

Înscrierea la aceste cursuri se va face conform procedurii de înscriere a tuturor cursurilor.


C. ASISTENȚĂ ARTISTICĂ

   (pentru hobby personal - nu se dau examene și diplomă de absolvire)

Școala Populară de Arte organizează cursuri de Asistență artistică pentru TOATE CATEGORIILE DE VÂRSTĂ pe toate compartimentele.

Excepție fac cursurile: tehnici în dans, instructori coregrafi în dans și  joc popular, tehnici în design vestimentar și arte vizuale,  improvizație jazz, tehnici interpretare în muzică ușoară și muzică populară.

Înscrierea la aceste cursuri se va face conform procedurii de înscriere a tuturor cursurilor 

Taxa: 525 lei/semestru


D. CURSURI DE EXCELENȚĂ (TEHNICI)

Nr.

Crt.

COMPARTIMENT

Nr.

Crt.

SPECIALITATEA

ANI

STUDIU

LIMITA DE VÂRSTĂ

TAXĂ

1.

MUZICĂ

1.

Tehnici interpretare pentru toate clasele din municipiul Cluj-Napoca

2

13-60 ani

1150 lei/an

2.

ARTE VIZUALE

2.

Tehnici în Design vestimentar

2

20-60 ani

1050 lei/an

3.

Tehnici în pictură

2

13-60 ani

1050 lei/an

4.

Tehnici în grafică

2

13-60 ani

1050 lei/an

5.

Tehnici în Țesut-Cusut

2

12-60 ani

300 lei/an

Pentru aceste cursuri e nevoie de absolvirea CURSULUI DE BAZĂ al Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca sau dovada pregătirii în domeniul ales.

 

III. PROCEDURA DE ADMITERE

      Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca organizează înscrieri, în perioada 9-23 septembrie 2019, la toate specializările (cursurile) puse la dispoziția publicului doritor, enunțate în capitolul II - Specializări

Solicitanții trebuie să aibă împlinită vârsta necesară la data de 30 septembrie 2019.

       Pentru solicitanții cu vârste mai mici de 10 ani, Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca oferă posibilitatea înscrierii la cursuri pregătitoare pentru categoria de vârstă 7-9 ani la următoarele compartimente:

 - Arte vizuale: Pictură și Grafică

 - Muzică: Pian, Vioară, Violă, Violoncel și Chitară clasică

 - Coregrafie: Dans modern și Dans contemporan

 

Condiții de înscriere:

 a) Pentru compartimentul MUZICĂ (10-60 ani)

                                      - Canto: 14 - 55 ani

                                      - Inițiere corală: 17 - 60 ani

                                      - Instrumente muzicale: 10-60 ani

 

b) Pentru compartimentul ARTE VIZUALE (10-60 ani)

                                      - Decoratiuni interioare și Design vestimentar:  17 – 60 ani

 

c) Pentru compartimentul COREGRAFIE (7-50 ani)

                       - Balet: 7 - 35 ani

                       - Joc popular, Dans de societate, Dans modern, Dans contemporan:10 - 35 ani

                       - Instructori coregrafi în joc popular și dans: 18 - 50 ani

 

d) Pentru compartimentul ARTĂ DRAMATICĂ (14-60 ani)

                                     - Actorie: 14 - 60 ani

                                     - Retorică: 17 - 60 ani

 

IV. DOCUMENTELE NECESARE

1.    la înscriere:

 • fișa de înscriere - formular TIP (se solicită de la secretariatul instituției);
 • copie după C.I. sau B.I., după caz, alt document de identificare care să aibă în conținut CNP-ul solicitantului (ex. certificat de naștere, pașaport, etc.);
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă faptul că solicitantul este apt medical și clinic sănătos;
 • dosar plic
 • 2 poze ¾ cm
 • declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a solicitantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/turore/ reprezentantul legal pentru solicitantul minor (formularul tip se solicită la secretariatul instituției)
2.      la reînscriere
 • fișa de reînscriere - formular TIP
 • 2 poze ¾ cm
 • contract de  studii semnat
 • declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a solicitantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/turore/ reprezentantul legal pentru solicitantul minor (formularul tip se solicită la secretariatul instituției).

 

V. TAXE

1.      la înscriere

a)  Se achită o taxă de înscriere de 50 lei;

b)  Taxele aferente cursului/cursurilor se achită după declararea “admis” a fiecărui solicitant și repartizarea la curs, respectiv la data semnării contractului de studii.

2.      la reînscriere

a)  Taxa aferentă cursului/cursurilor se va achita la data semnării contractului de studii, în perioada 09 – 23 septembrie 2019;

b)  Se achită minim 50%  din valoarea taxei aferentă cursului , la secretariatul Școlii de Arte Cluj în intervalul orar 10 - 18


VI. ETAPE

1.      la înscriere

a)  Se completează fișa de înscriere, anexându-se la dosar documentele menționate la pct. IV, și se depune la secretariatul instituției.

b)  Evaluarea solicitanților (cursanților) pentru examenul de admitere se face la toate specializările. Evaluarea constă în susținerea unei probe de aptitudini specifice profilului ales sau, după caz, specifice cursurilor.

Solicitanții la Cursul pregătitor și Asistență artistică nu susțin examen de admitere.

c)  Urmare a susținerii probei de aptitudini, o comisie formată din experți ai Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca, va acorda calificativul “admis” sau recomandare de accedere la cursurile de Asistență artistică.

d)  Rezultatele probei se vor afișa a doua zi, pe site-ul instituției: www.scoaladearte.ro, la secțiunea Examene-Rezultate

e)  Rezultatele obținute nu se pot contesta.

f)   Semnarea contractului de studii se face din momentul afișării rezultatelor.

2.      la reînscriere

a)  Se completează fișa de reînscriere

b)  Se completează contractul de studii, declarația de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal a solicitantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal semnată de către părinte/turore/ reprezentantul legal pentru solicitantul minor (formularul tip se solicită la secretariatul instituției).

c)  Se achită minim 50%  din valoarea taxei aferentă cursului


VII. PROBELE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE

 

MUZICĂ:

 

- Interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

 

- Simț ritmic și melodic (intonarea unor înălțimi de sunete după pian)

- Pentru clasa canto  interpretarea unei melodii din genul muzical ales la înscriere

 

 

 

ARTE VIZUALE:

- Interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

- Natură statică - desen

 - Pentru clasa design vestimentar - schiță (crochiu) figură umană

-  Pentru clasa de artă fotografică: portofoliu și o poză la cererea comisiei (aparat foto obligatoriu)

 

 

 

COREGRAFIE

- Interviu de 10 minute cu o comisie de specialitate

- Verificarea auzului muzical, a simțului ritmic și un exercițiu de mișcare

 

 

 

ARTĂ DRAMATICĂ

-  Actorie: Recitarea unei poezii sau relatarea unei întâmplări, control muzical și ritmic

- Retorică:  Expunere liberă pe un subiect ales de candidat; expunere liberă pe un subiect cerut de  comisie, urmărindu-se problemele de ortoepie, lexic și dicție 


VIII. PROCEDURA REPARTIZĂRII CANDIDAȚILOR ADMIȘI

 

     Solicitanții declarați admiși vor fi repartizați în limita locurilor disponibile, la clasa de curs a fiecărui expert.

     În procesul de repartizare a cursanților se va avea în vedere opțiunea acestora pentru un anumit expert, în limita locurilor disponibile. În cazul în care pentru opțiunea solicitată nu mai sunt locuri disponibile, repartiția se va face la un alt expert de profil.

     Cursanții sunt așteptați la festivitatea de deschiderea anului educațional la sediul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 51, prilej cu care vor lua legătura cu experții coordonatori pentru a se cunoaște și pentru stabilirea orarului.

     Data festivității este 1 octombrie 2019, ora 17.00, la sediul Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” Cluj – Napoca de pe str. Fabricii de Zahăr nr.51  și va fi anunțată în timp util și pe site-ul www.scoaladearte.ro și pe pagina de Facebook a școlii: Fabrica de Cultură Cluj.

     Școala Populară de Arte „Tudor Jarda“ Cluj-Napoca își rezervă dreptul de a substitui un expert/instructor  prin numirea unui înlocuitor, pe parcursul anului școlar, atunci când desfășurarea cursului cu expertul/ instructorul  inițial nu mai este posibilă astfel încât continuarea cursului să nu fie afectată.


IX. REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA TAXELE ȘCOLARE

 

Pentru anul educațional 2019-2020, se vor aplica următoarele TAXE:

 

1. taxă de înscriere - 50 lei;

 

2. taxă/an de studiu/cursant - pentru: Canto, Instructor coregraf - 1250 lei;

 

3. taxă/an de studiu/cursant - pentru: Coregrafie, Actorie, Retorică, Arte vizuale - 1050 lei;

 

4. taxă/an de studiu/cursant - pentru: Instrumente muzicale - 1150 lei;

 

5. taxă/an de studiu/cursant - pentru Curs pregătitor - 1050 lei;

 

6. taxă/semestru de studiu/cursant - pentru Asistență artistică - 525 lei.

 

 

 

Pentru secțiile externe se vor aplica următoarele TAXE:

 

1. taxă de înscriere - 50 lei;

 

2. taxă/an de studiu/cursant - pentru Canto - 850 lei;

 

3. taxă/an de studiu/cursant - pentru Arte vizuale - 700 lei;

 

4. taxă/an de studiu/cursant - pentru Țesut-Cusut - 300 lei;

 

 

 

PLATA TAXELOR aferente anului de studiu, se face integral sau în două tranșe. prima tranșă se achită la semnarea contractului de studiu ( minim 50%  din cuantumul taxei),  iar tranșa a doua se achită până la 31 octombrie a anului educațional în curs.

 

În cazul neachitării taxelor la termenele stabilite, cursanții vor fi exmatriculați

 

SUSPENDAREA CURSULUI operează în baza unei cereri aprobate de conducerea Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca pentru o durată de maxim 2 ani de la data încheierii ultimului an de studiu.

 

TRANSFERUL unui cursant al Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca la o școală similară este permisă doar la finele unui an educațional. Taxele școlare achitate către Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, la momentul cererii de transfer, nu se restituie. Pentru a putea opera transferul este necesar ca,  la momentul cererii, cursantul să fie cu taxele școlare achitate la zi.

 

În cazul în care o persoană solicită transferul de la o școală similară la Școala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca, solicitantul va trebui să achite integral taxa prevăzută pentru anul de studiu în care operează transferul și să depună următoarele documente:

 

        1.  Cerere de transfer;
        2.  Foaia matricolă eliberată de școala de la care se transferă;
        3.  Copie după CI sau BI sau alt document ce conține CNP;
        4.  Adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de                 medicul de familie sau specialist, unde este cazul;
        5.  Declarație de consimțământ privind acordul asupra prelucrării datelor cu caracter                     personal a cursantului major sau, după caz, declarație de consimțământ privind                       acordul asupra prelucrării datelor cu caracter personal, semnată de către                                 părinte/tutore/reprezentantul legal pentru cursantul minor.

 

GRATUITĂȚILE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI  sunt  admise doar în cazul unor situații determinate și limitative, conform hotărârii  Consiliului administrativ al Școlii Populare de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca  după cum urmează:

 

a)  beneficiază de reducerea taxei de școlarizare copiii minori aflați în întreținere (cel puțin doi minori, în cuantum de 25%, pentru fiecare copil);

 

b)  angajații instituției se pot înscrie la un singur curs gratuit, dar cu aceleași condiții de examinare;

 

c)  rudele de gradul I ale angajaților instituției se pot înscrie la un singur curs, la jumătate de tarif, dar cu aceleași condiții de examinare;

 

d)  de gratuitatea cursurilor beneficiază și elevii de la școlile speciale sau cei din centre de plasament subordonate  Consiliului  Județean Cluj, pe baza recomandării instituției respective;

 

În cazul neprezentării  sau nepromovării examenului de final de an ( pentru anii intermediari), cursantul are posibilitatea de a fi reexaminat în cadrul sesiunii din luna septembrie. Taxa de reexaminare pentru fiecare disciplină este de 50 lei.

 

Pentru cursanții care nu promovează sau sunt absenți la examenul de diplomă,  aceștia pot să-și susțină examenul în următorii ani, taxa de reexaminare  pentru diplomă este de 100 lei.

 

Prezentul regulament este în vigoare pentru anul educațional 2019 – 2020.

Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact