Școala Populară De Arte Tudor Jarda Cluj
SECȚIILE NOASTRE Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact
EXAMENE - PROGRAMĂRI EXAMENE - REZULTATE ACTIVITĂȚI LUNARE TEORIA MUZICII ORARE STUDIO ARTE CLUJ REVISTA ARTE CATALOGUL ARTELOR NOU! CALENDAR CULTURAL OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ IMAGINI MANIFESTĂRI CULTURALE MUZICĂ ARTE VIZUALE COREGRAFIE ARTĂ DRAMATICĂ PROIECTUL JOC POPULAR CLUJEAN SECȚII EXTERNE CERTIFICARE ISO, BUGET PROGRAME ANALITICE CURSURI DIPLOME PRIETENII ARTELOR PARTENERI ȘI COLABORATORI LEGISLAȚIE UTILĂ ȘI REGULAMENTE APARIȚII ÎN PRESĂ CONCURSURI, FESTIVALURI, TABERE PROPRII IMAGINI ȘCOALA DE ARTE CLUJ
Prima pagină » Evenimente » REDUCERE TAXE ȘCOALA DE ARTE CLUJ

REDUCERE TAXE ȘCOALA DE ARTE CLUJ

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca este, conform O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, așezământ cultural – instituție publică de cultură care desfășoară activități de educație permanentă și formare profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație. De asemenea , organizează evenimente  culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, expoziții temporare sau permanente, pune în valoare meșteșugurile, obiceiurile și tradițiile.

Finanțarea școlii de arte se realizează din subvenții de la Consiliul Județean și din venituri proprii care, potrivit art. 16 din O.U.G. nr. 118/2006 se utilizează numai pentru finanțarea proiectelor și programelor culturale.

Având în vedere situația economică și socială a României și ținând cont de statutul „popular” al Școlii de Arte, cât și obiectivul (art. 4 din O.U.G. nr. 118/2006) de a crește gradul de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală și de a satisface nevoile culturale comunitare, în ședința Consiliului administrativ din data de 29 iunie 2010 al Școlii de Arte Cluj s-a aprobat reducerea nivelului taxelor în anul 2010-2011 cu 25% . În acest sens, a fost înaintată spre aprobare Consiliului Județean Cluj lista cu noile taxe.

NIVELUL TAXELOR PENTRU CURSURILE ORGANIZATE

DE ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE "TUDOR JARDA" CLUJ

AN ȘCOLAR 2010-2011
Disciplina

Ani studiu Taxe existente / an Taxe propuse / an1 Canto (muzică populară, ușoară, clasică
religioasă, jazz)


3
600
450
2 Canto Gherla


3
400
300
3 Pian5
450
350
4 Vioară, violă, violoncel

5
400
300
5 Acordeon3
400
300
6 Chitară3
400
300
7 Orgă electronică


3
400
300
8 Instrumente de suflat


3
350
275
9 Instrumente de suflat de percuție

2
400
300
10 Dans clasic interpreți(balet copii)


5
350
275
11 Dans contemporan


2
350
275
12 Dans modern


2
350
275
13 Actorie2
350
275
14 Teatru de păpuși


2
300
250
15 Regie teatru


2
300
250
16 Pictură3
500
375
17 Sculptură3
400
300
18 Grafică și artă fotografică

3
350
275
19 Ceramică3
350
275
20 Design vestimentar


3
500
375
21 Decorațiuni interioare

3
450
350
22 Instructori dans popular

1
350
275
23 Dans popular românesc

2
200
150
Taxe pentru examene restante


30
30

Taxe pentru eliberarea diplomei


35
35

Taxe de înscriere
40
40

Taxe pentru pregătire examen
1 oră
20
20

Taxă pentru an pregătitor

asemenea cu taxa pentru specialitatea respectivă

Taxă pentru an de perfecționare
asemenea cu taxa pentru specialitatea respectivă

Prima pagină | ADMITERE | Galeria "55" | Galeria ”ARTE” | Galeria "Carol Pop de Szathmari" | Evenimente | Revista ”ARTE” | BROȘURA "MAKING OF" | ANSAMBLUL FOLCLORIC “VATRĂ DE DOR” | Linkuri către instituții partenere | Contact